20 Mayıs 2009 Tarihli Meclis Gündem ve Karar Özetleri Yazdır

T.C.
ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sayı : M.35.6.ÖDE.0.10.05/ 604 Ödemiş, 15.05.2009
Konu : Belediye Meclisinin olağanüstü toplantısı.


30.05.2007 tarih 5675 Sayılı Yasayla 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine eklenen fıkra uyarınca Ödemiş Belediye Meclisinin olağanüstü toplantısı 20 MAYIS 2009 Çarşamba günü saat 16.00 de Belediye hizmet binası bünyesindeki meclis salonunda yapılacaktır.
Aşağıda belirtilen gündem maddesini görüşerek karara bağlamak üzere anılan gün ve saatte belediye hizmet binası bünyesindeki meclis toplantı salonuna teşriflerinizi rica ederim.
Saygılarımla.
 


Bekir KESKİN
Ödemiş Belediye Başkan


G Ü N D E M :
1. Küçükmenderes Sulama Birliği meclisi için çiftçi üye seçimi konusunun görüşülmesi.

 


 

Toplantı Dönemi : 2009 yılı Mayıs Ayı
Birleşim : 7
Oturum : 1-2
Tarihi : 20.05.2009
Karar Sayıları : 54


ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN
20 MAYIS 2009 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

- Belediye Meclisinin 2009/Mayıs ayı birleşiminde alınan kararlar ve tutanakları oybirliği ile kabul edildi.

KARAR SAYISI 53- Belediye Meclisinin 05.05.2009 tarihli oturumunda, sandık kurulu oluşturularak, 21.05.2009 günü saat 11.00’de belediye kültür evinde yapılması kararlaştırılan Küçük Menderes Sulama Birliği meclisi için çiftçi üye seçimi ile ilgili, belediyemize 14.05.2009 tarihinde verilen Mehmet Kuşçu, Osman Nalbantoğlu ve Mehmet Zeybek’in 13.05.2009 tarihli seçim ve seçime ilişkin işlemlerin iptaline ilişkin dilekçeleri ile Kaymakamlık Makamının 15.05.2009 tarih 687 sayılı yazısı ekinde belediyemize gönderilen Mehmet Kuşçu, Osman Nalbantoğlu ve Mehmet Zeybek’in seçim ve seçime ilişkin işlemlerin iptaline ilişkin dilekçeleri okunarak, Küçükmenderes Sulama Birliği çiftçi üye seçimi konusu incelendi, müzakere olundu.
Çiftçi üye seçimine ilişkin itiraz dilekçelerinde; “Tüzüğün 8.maddesine göre; sulama faaliyetinde bulunan ve o mahalli idare biriminde oturan çiftçiler seçimlere katılabilir. Oysa güncellenmiş olarak ilan edilen liste hiçbir çalışma yapılmaksızın ziraat odasından alınmış (şu anda ziraatla ilgisi olmayan, sulama bölgesi ile ilgisi olmayan hatta bir kısmı hayatta olmayanlar) Ödemiş Belediyesi sınırları içinde ikame etmediği gibi sulama faaliyetinde bulunmayan çiftçiler bulunmaktadır. Bu durum usul ve tüzüğe aykırıdır. Yukarıda anılan nedenlerle seçim ve seçime ilişkin işlemlerin iptali” istenmektedir.
Yapılan incelemede; 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikler Kanunu’nun 29.12.2005 tarih 5445 sayılı kanunla değişik 19.maddesi ile Küçükmenderes Sulama Birliği Tüzüğü’nün 8.maddesinde; birliğin çiftçi üyelerinin seçimi için “sulama faaliyetinden faydalanan” koşulu bulunduğu, Küçükmenderes Sulama Birliği’nin 20.05.2009 tarih 44 sayılı yazısında; “Beydağ Barajı kanal çalışmaları henüz tamamlanmadığından sulama faaliyeti başlamamıştır “denildiği, halen Beydağ Barajı sulama kanallarının yapılmadığı ve sulama faaliyetinin başlanılmadığı, dolayısıyla sulama faaliyetinden faydalanan çiftçilerin bulunmadığı, bu durumda Ziraat Odasına kayıtlı çiftçilerin listesinin seçime esas liste olamayacağı gibi çiftçi üye seçimi için de gerekli yasal koşulların oluşmadığı anlaşılmaktadır.
Bu nedenlerle; seçime ilişkin itiraz dilekçelerinin kapsamı, Küçükmenderes Sulama Birliği’nin sulama faaliyetlerinin başlanmadığını belirten yazısı, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 29.12.2005 tarih 5445 sayılı kanunla değişik 19.maddesi ile Küçükmenderes Sulama Birliği Tüzüğü’nün 8.maddesine göre sulama faaliyetinden faydalanan çiftçilerle üye seçimi yapılacağı belirtilmiş olmakla, halen sulama faaliyeti başlanmadığından sulama faaliyetinden faydalanan çiftçilerin de bulunmadığı, bu durumda Ziraat Odasına kayıtlı çiftçilerin listesinin seçime esas liste olamayacağı gibi çiftçi üye seçiminin yapılabilmesi için gerekli yasal koşulların oluşmadığı, birlik meclisinin doğal üyelerle toplanabileceği, Ziraat Odasına kayıtlı çiftçilerin listesiyle 21.05.2009 günü saat 11.00 de Belediye Kültür evinde yapılacak seçimin iptaline mevcudun oybirliği ile karar verildi.  

 

Bekir KESKİN
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı

Melis KARHAN
Katip Üye

Mualla AKGÜN
Katip Üye