İşyeri Açma Ruhsatı Müracaatında İstenilen Belgeler Yazdır

Ödemiş Bld. Zabıta Müdürlüğü Tarafından Ruhsat İşlemlerinde İstenilen Belgeler

Sıhhi Müesseseler Evrak Listesi
1 -) Beyan Formu (Belediyeden verilecek)
2 -) Şirket ise ticaret sicil gazetesi örneği
3 -) Şirket ise imza sirküsü örneği
4 -) Şahıs ise T.C.kimlik nolu kimlik fotokopisi
5 -) Şahıs ise 1 fotoğraf
6 -) Tapu fotokopisi
7 -) Yapı kullanma izin belgesi
8 -) Kira kontratı
9 -) Vergi levhası fotokopisi
10 -) Ustalık belg.fot.ve sözleşmesi (Tic. Odası kayıtlı ise gerekmez) *
11 -) Oda kayıt belgesi
12 -) Sicil tasdiknamesi
13 -) İtfaiye raporu
14 -) Plastik dosya

Umuma Acık Yerler Evrak Listesi
1 -) Devir ise devir dilekçesi (Mevcut ruhsat sahibi ve devralana ait imzaları ile)
2 -) Beyan Formu (Belediyeden verilecek)
3 -) Şirket ise ticaret sicil gazetesi örneği
4 -) Şirket ise imza sirküsü örneği
5 -) Şahıs ise T.C. numarası kayıtlı işletmen ve çalışanlar için l adet kimlik fotokopisi
6 -) Şahıs ise İkametgah belgesi (varsa mesul müdür için de getirilecek)
7 -) Şahıs ise ruhsat sahibi ve çalışanlar için adli sicil belgesi (Cumhuriyet Bş.Şav.dan), sabıka varsa mahkeme kararları
8 -) İşletmen ve çalışanlar için sağlık raporları
9 -) İçkili lokanta ise ustalık belgesi fotokopisi ve sözleşme *
10 -) Şahıs ise 2 adet renkli fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) mesul müdür varsa 1 adet fotoğraf
11 -) 2 adet tapu fotokopisi
12 -) 2 adet yapı kullanma izin belgesi fotokopisi
13 -) İş yeri kiralık ise kira kontratı
14 -) Numarataj belgesi (Devir halinde kapı numarasında değişiklik varsa) *
15 -) Oda kayıt belgesi ve sicil tasdiknamesi
16 -) İtfaiye raporu
17 -) Vergi levhası fotokopisi
18 -) Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi *
19 -) Plastik dosya,

Gayrı Sıhhi Müesseseler Evrak Listesi
1 -) Beyan Formu (Belediyeden verilecek)
2 -) Şirket ise ticaret sicil gazetesi örneği
3 -) Şirket ise imza sirküsü örneği
4 -) Şahıs ise T.C.kimlik nolu kimlik fotokopisi
5 -) Şahıs ise 1 fotoğraf
6 -) İş akım şeması ve açıklama raporu *
7 -) Tapu fotokopisi
8 -) Yapı kullanma izin belgesi
9 -) Kira ise kira kontratı
10 -) Oda kayıt belgesi ve sicil tasdiknamesi
11 -) İtfaiye raporu
12 -) Vergi levhası fotokopisi
13 -) Tesisin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan ve belgeler *
14 -) Tesisin konumunu gösteren vaziyet planı *
15 -) Sorumlu müdür belgesi, sahibi ile sözleşme ve diploma fotokopisi *
16 -) İşletme belgesi *
17 -) Deşarj izni *
18 -) Emisyon izni *
19 -) Bayi ise bayilik sözleşmesi *
20 -) Tabib ve sağlık personeli sözleşmesi (50 ve daha fazla işçi çalıştıran yerler için) *
21 -) TSE hizmet yeterlilik belgesi *
22 -) Sanayi ve Ticaret İl Md. görüşü *
23 -) Geçiş yolu izin belgesi *
24 -) Tehlikeli maddeler zorunluluk sigortası *
25 -) Plastik dosya

 * Faaliyet konusu veya bulundukları yere göre istenir.