Hizmet Rehberi

Hizmet Rehberi (3)

İnşaat Ruhsatı İşlemleri

16 Nis 2015 Yazan odemisbel

Genel

 • Dilekçe (Belediye Başkanlığına Hitaben)

 • Tapu (Aslı)

 • İmar Durumu

 • İZSU Kanal Katılım Belgesi

 • Aplikasyon Krokisi

 • Yol/Kanal Kotu Tutanağı

 • Numarataj Belgesi

 • Yapı Müteahhit Taahhütnamesi

 • Yapı Müteahhidi Ticaret Odası Kaydı

 • Yapı Müteahhidi Vergi Levhası

 • Yapı Müteahhidi İmza Sirküsü

 • Yapı Sahibi ile Yapı Müteahhidi Arasındaki Sözleşme

 • Yapı Sahibi Nüfus Fotokopisi

 

Projeler

 • Mimari Proje (6 Adet)

 • Betonarme Proje (5 Adet)

 • Betonarme Hesap (2 Adet)

 • Elektrik Projesi (5 Adet)

 • Sıhhi Tesisat Projesi (5 Adet)

 • Isı Yalıtım Hesabı (5 Adet)

 • Isı Yalıtım Projesi (5 Adet)

 • Kalorifer (Varsa) Projesi ve Hesabı (5 Adet)

 • Asansör (Varsa) Projesi ve Hesabı (5 Adet)

 • Zemin Etüt Raporu (2 Adet)

 • Yapı Aplikasyon Projesi (5 Adet)

 

Yapı Denetim Evrakları

 • Yapıya İlişkin Bilgi Formu

 • Taahhütname

 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi

 • Proje Kontrol Formları

 • Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi (Noter Tasdikli)

 • Yapının Denetimini Üstlenmiş Denetçi ve Kontrol Elemanı İkametgahları, İmza Sirküleri

 • Fenni Mesul Evrakları (Yapı Denetimsizse) (4 adet)

 

Şantiye Şefinden İstenen Evraklar

 • Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi

 • İkametgah

 • Taahhütname

 • Diploma Fotokopisi

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN RUHSAT İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER

 

SIHHİ MÜESSESE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKEN EVRAK LİSTESİ

1- 1 adet fotoğraf,
2- Ustalık belgesi fotokopisi (Gerekli olan işkollarında) (Ticaret Odası kaydı olanlardan istenmez),
3- Tüzel kişiler için imza sirküleri fotokopisi,
4- Tapu fotokopisi,
5- Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi,
6- Kira kontratı,
7- Oda kayıt belgesi,
8- Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi,
9- Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi,
10- İtfaiye Raporu (İtfaiye raporu gerektiren işyeri için) (Tire İtfaiye: 500 10 18),
11- Her 200 m2 için 1 adet yangın söndürme cihazı faturası fotokopisi,
12- Hijyen Eğitimi Belgesi (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren işyeri çalışanlarına ait),
13- Plastik dosya.

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLARIN LİSTESİ

A- Evraklar :
1- Devir ise devir dilekçesi,
2- 2 adet fotoğraf,
3- İçkili lokanta ise ustalık belgesi fotokopisi ve gerekiyorsa çalışan sözleşmesi,
4- Tüzel kişiler için imza sirküleri fotokopisi,
5- 2 adet tapu fotokopisi,
6- 2 adet yapı kullanma izin belgesi fotokopisi
7- Kira ise kira kontratı,
8- Oda kayıt belgesi,
9- Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi,
10- Tapuda işyeri olarak görülen yerler için kat maliklerinin oyçokluğu dilekçesi,
11- Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi,
12- İtfaiye Raporu (Tire İtfaiye: 500 10 18),
13- Hijyen Eğitimi Belgesi (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren işyerleri çalışanlarına ait),
14- Çalışacak kişilerin kimlik bilgisi ile adli sicil ve bulaşıcı hastalığı olmadığına dair beyanname,
15- Plastik dosya.

B- Özel Şartlar :
1- Kapıdan kapıya okula 100 mt. mesafeden az olmama,
2- Kahvehane ise 40 m2'de az olmama,
3- En az 25 kitaptan oluşan bir kitap ve gazete köşesi oluşturulması,
4- İnternet salonu ise Filtre Programı yapılması.

C- Mesul Müdür İçin Gereken Evraklar :
1- Mesul Müdür Beyannamesi,
2- Mesul Müdür Sözleşme Tarihi,
3- Hijyen Eğitimi Belgesi,
4- 1 Adet Fotoğraf,
5- Plastik Dosya.

 

2. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKEN EVRAKLARIN LİSTESİ

A - Evraklar :
1- Devir ise devir dilekçesi,
2- 1 adet fotoğraf,
3- İmza sirküleri fotokopisi,
4- İmar Müdürlüğü onaylı vaziyet planı,
5- Tesisin bulunduğu yeri gösterir plan veya belgeler,
6- İş akım şeması ve açıklama raporu,
7- Motor gücüne göre sınıflandırılan işyeri ise Motor Beyanı,
8- Kapasite Raporu (Gerekli olan işkollarında),
9- İş Sağlığı ve Güvenliği Beyannamesi,
10- İş Güvenliği Sözleşmesi,
11- Tapu fotokopisi,
12- Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi,
13- Kira ise kira kontratı,
14- Oda kayıt belgesi,
15- Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi,
11- Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi,
12- İtfaiye Raporu (Tire İtfaiye: 500 10 18),
13- Faaliyete göre Sorumlu Müdür sözleşmesi ve diploma fotokopisi,
14- Hijyen Eğitimi Belgesi (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren işletmen ve çalışanlarına ait),
15- Geçiş yolu üzerinde ise geçiş yolu izin belgesi,
16- İşletme Belgesi (50 kişi ve üzeri çalışanı olan işyerleri için),
17- Çevre İzni (Gürültüye sebep olabilecek işletmeler için),
18- Çevre İzni (Deşarj için, üretimden oluşan atık suyu var ise),
19- Çevre İzni (Emisyon için, üretimden kaynaklanan hava kirliliğine sebebiyet veriyor ise),
20- Tabip ve sağlık personeli sözleşmesi (50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri için),
21- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ve açıklama raporu ile suyun kimyasal ve bakteriyolojik analiz raporu,
22- Kanalizasyon bulunmayan yerlerde foseptik detay projesi,
23- Plastik dosya.

B - Özel Şartlar :
1- Ekmek ve çeşitleri fırınları için büyüklüğü 400 m2’de az olmama,
2- Özel yapı kullanma izin belgesi olma,
3- Ayrık nizam olma,
4- Yüksekliği en az 3,5 metre olma,
5- Günlük üretimi 1000 kg’dan fazla olma,
6- Gıda üretimi yapan işyerleri için ekli listedeki şartların yerine getirilmesi.

 

3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKEN EVRAKLARIN LİSTESİ

A – Evraklar :
1- Devir ise devir dilekçesi,
2- 1 adet fotoğraf,
3- İmza sirküleri fotokopisi,
4- Tesis içi yerleşim planı,
5- İş akım şeması ve açıklama raporu,
6- Motor gücüne göre sınıflandırılan işyeri ise Motor Beyanı,
6- Kapasite Raporu (Gerekli olan işkollarında),
7- Tapu fotokopisi,
8- Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi,
9- Kira kontratı,
10- Oda kayıt belgesi,
11- Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi,
12- Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi,
13- İtfaiye Raporu (Tire İtfaiye:500 10 18) ,
14- İş Sağlığı ve Güvenliği Beyannamesi,
15- İş Güvenliği Sözleşmesi,
16- Hijyen Eğitimi Belgesi (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren işyerleri çalışanlarına ait),
17- Faaliyete göre Sorumlu Müdür sözleşmesi ve diploma veya ustalık belgesi fotokopisi,
18- Geçiş yolu üzerinde ise geçiş yolu izin belgesi,
16- Çevre İzni (Gürültüye sebep olabilecek işletmeler için),
17- Çevre İzni (Deşarj için, üretimden oluşan atık suyu var ise),
18- Çevre İzni (Emisyon için, üretimden kaynaklanan hava kirliliğine sebebiyet veriyor ise),
19- Plastik dosya.

B- Özel Şartlar :
1- Ekmek ve çeşitleri fırınları için büyüklüğü 250 m2’de az olmama,
2- Özel yapı kullanma izin belgesi olma,
3- Ayrık nizam olma,
4- Günlük üretimi 1000 kg’dan az olma,
5- Gıda üretimi yapan işyerleri için ekli listedeki şartların yerine getirilmesi.

 

Nikah İşlemleri

16 Nis 2015 Yazan odemisbel

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ EVLENME İŞLERİ MEMURLUĞU TARAFINDAN
EVLENME MÜRACATINDA İSTENİLEN BELGELER

 

T.C. VATANDAŞLARI İÇİN

 • Evlenme müracaatı yapacak çiftlerden en az birinin Ödemiş Belediyesi hudutları içerisinde ikamet etmeleri yeterlidir.(İkametleri her ikisinin dışarıda olması halinde oturdukları yerin evlendirme memurluğuna müracaat ederek EVLENME İZİN BELGESİ alacaklardır.) (İzin Belgesi  isteyenler 5’er adet Fotoğraf getirecekler.)
 • 4'er adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı aslı (resimli olmalıdır) ve fotokopileri
 • Çiftlere ait evlenme ehliyet belgesi (EVLENDİRME MEMURU tarafından çıkarılacaktır.)
 • 17 yaşını dolduranlar Ana-Baba rızası ile, Ana -Babanın 1'er adet fotoğrafı, 16 yaşını dolduranlar Mahkeme kararı getirmelidirler.
 • Evliliği son bulan bayanlar yeniden evlenmek için 300 (üçyüz) gün bekleme süresini doldurmamış ise iddet müddetinin kaldırıldığına dair mahkeme kararı getirmelidir.
 • Kan verme (AİLE HEKİMLERİ SAĞLIK OCAKLARINDAN) (SAAT 09:00 İLE 10:30 ARASINDA KAN VERİLİYOR) ve akciğer filmi 
 • Evlenme işlerine mahsus sağlık raporu (SAĞLIK OCAKLARINDA AİLE HEKİMLERİNE) Onaylattıracaktır.(Rapor için Film ve Kan testleri sonuçları gereklidir.)

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN

 • Almanya, Avusturya, İspanya, İtalya, Lüksenburg, Hollanda, Portekiz, İsviçre uyruk­lu vatandaşlar için evlenme ehliyet belgesi ve doğum sicil örneği. (Çok dilli olacak)
 • Yukarıdaki ülkeler dışındaki yabancı uyruklu vatandaşlar için evlenme ehliyet belgesi Türkiye'deki ilgili konsolosluktan alınarak, belgeyi veren konsolosluğun bulunduğu ilin valiliğince (eğer Ankara'dan alınmış ise Dışişleri Bakanlığı'nca) tasdik ettirilmelidir.
  Söz konusu belgeler ülkelerinde iç makamlarca düzenlenmiş ise ayrıca tasdik şerhi (Apostille) getirecektir.
 • Vatansız, mülteci ve vatandaşlık durumu muntazam olmayan yabancılar için evlenme ehliyet belgesi. (Türkiye'de nüfus kaydı tutuyorsa Genel Müdürlükten, henüz nüfus kaydı tesis edilmemiş ise emniyet makamlarından alınacaktır.)
 • Türkçe açıklamalı noterden tasdikli Pasaport tercümesi ve pasaport fotokopisi.
 • Kan verme (AİLE HEKİMLERİ SAĞLIK OCAKLARINDAN) (SAAT 09:00 İLE 10:30 ARASINDA KAN VERİLİYOR) ve akciğer filmi 
 • Evlenme işlerine mahsus sağlık raporu TSM (Toplum Sağlığı Merkezinden) onaylattırılacaktır.( Rapor için film ve kan testleri sonuçları gereklidir.)
 • 4'er adet fotoğraf.
   

Nikah, Ödemiş Belediyesi mücavir alan içerisinde yapılır.
BAŞVURUDA BULUNMAK İSTEYENLER TEST VE RAPORLAR İÇİN
FORMLARI DOLDURMAK ÜZERE MEMURLUĞUMUZA BAŞVURMALIDIR.

Telefon: 0 232 544 55 70

Ödemiş Belediye Başkanlığı


Adres: Cumhuriyet Mh. Atatürk Cd.

No:14 Ödemiş / İZMİR


Telefon : (0 232) 544 90 97

Faks      : (0 232) 545 12 69

Site İçi Arama