Belediye Tarihçesi

22524 defa

Ödemiş'te belediye teşkilatı 1881'de kuruldu.

İlk belediye başkanı Hacı Mustafa Ağa'dır. 1888'de Torbalı'dan ayrılan demiryolu Bayındır ve Ödemiş'e kadar uzandı. 1888'de belediye başkanı Hacı Ali Efendi'dir. 1891'de Zühtü Efendi olmuştur. 1892'de Ödemiş Belediyesi'ne ait 20 yataklı hastahane kuruldu. 1895'de Hacı Abdüllatif Efendi tarafından Kırlıoğlu Camii yaptırıldığı gibi, aynı yılın belediye başkanı Ahmet Efendi'dir. 1892 tarihli Salname'de Ödemiş kentinin 9130 nüfuslu ve 1973 evleri olduğu, bunun 4679'nun erkek, 4451'nin kadın olduğu belirtilir. 1892'ye ait belediye geliri 880 liraydı ve yarısı hazineye aitti. Ödemiş'te yakılmakta olan fener sayısı yaklaşık 165 idi. 1897'de belediye başkanı Raşit Efendi, 1901'de ise Ali Haydar Bey idi.

1900'de Ödemiş merkezinde 3517 ev, 871 dükkan, 27 han, 3 hamam, 1 zeytinyağı fabrikası, 1 un değirmeni, 1 zeytin ve üzüm sıkma imalathanesi, 1 hükümet konağı, 5 karakol, 1 Ziraat Bankası, 1 kütüphane, 4 kilise, 3 guraba hastanesi,2 rüşdiye okulu, 38 medrese, 3 erkek ilkokulu, 2 kız ilkokulu, 4 gayrimüslim ilkokulu, 47.redif alayının 4.taburu bulunmaktaydı. 1904'de kasabanın nüfusu 15981'dir.

1923'de Cumhuriyet'in ilanı ile Ödemiş, içine bugünkü Kiraz ve Beydağ ilçelerini de alan bir ilçe merkeziydi. Görev sürelerini saptayamadığımız Helvacıoğlu Ali Efendi, İstanbullu Rauf Bey ve Başçavuşoğlu Şerif Efendi'nin belediye başkanlıklarından sonra Cumhuriyet'in ilk belediye başkanı 5 Mart 1923 - 31 Mart 1923 tarihleri arasında Mehmet Şükrü Saraçoğlu (sonradan Başbakan) olmuştur.

 

Ödemiş Belediye Başkanlığı


Adres: Cumhuriyet Mh. Atatürk Cd.

No:14 Ödemiş / İZMİR


Telefon : (0 232) 544 90 97

Faks      : (0 232) 545 12 69

Site İçi Arama